Pantavtal Detaljerat - Företagsinteckning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående företagsinteckning.

Företagsinteckning är en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kan användas som säkerhet för krediter. Företagsinteckningen sker genom pantavtalet.

Vid pant måste den pantsatta egendomen förvaras av panthavaren för att avtalet ska anses vara giltigt. Det är därför viktigt att i avtalet reglera panthavarens skyldigheter gällande vården av egendomen. Vidare bör flera andra frågor regleras såsom regler för återbetalning och återlämnande av pant samt forum för tvist.

Mallen som DokuMera har utarbetat tillåter dig att snabbt och enkelt upprätta ett pantavtal som tar hänsyn till dessa viktiga punkter.

Specifikation

  • Pantavtal Detaljerat - Företagsinteckning 2024
  • 4121
  • 1,34
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider