Pantavtal _Detaljerat_ - Patent 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående patent.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären. Om panten är lös egendom ska den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären.

Detta pantavtal är avsett att reglera pant i patent. Ett företag har alltså lånat pengar av ett annat företag och betalar i utbyte mot detta ränta under lånetiden och har dessutom lämnat över ett patent till långivaren som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte skulle klara av att betala lånet har panthavaren, eller långivaren, rätt att sälja panten.

Avtalet är utförligt och reglerar bland annat handhavande av panten, minskning av pantens värde, andrahandspantsättning, etc.

Specifikation

  • Pantavtal _Detaljerat_ - Patent 2024
  • 4123
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider