Pantavtal - Fastighet _andrahandspantsättning_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett pantavtal vid andrahandspantsättning av en fastighet.

En fastighet kan pantsättas som säkerhet för en fordran som borgenären har på fastighetsägaren. Genom ett pantavtal kan du dels specificera säkerheten, det vill säga fastigheten, dels överenskommelser som gjorts, exempelvis pantsättarens skyldigheter att vårda fastigheten.

Pantsättning ska registreras. Om panten ska tas i anspråk för försäljning ska detta ske genom exekutiv auktion genom Kronofogdemyndighetens försorg.

Med DokuMeras mall Pantavtal - Fastighet (andrahandspantsättning) har du ett underlag att utgå ifrån när du ska skriva ett pantavtal.

Specifikation

  • Pantavtal - Fastighet _andrahandspantsättning_ 2024
  • 4702
  • 1,20
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider