Personalbilspolicy 2024

Denna mall från DokuMera använder du som arbetsgivare för att skapa en personalbilspolicy för ditt företag.

Många företag erbjuder idag sina anställda personalbil som en anställningsförmån. Personalbilen bekostas av den anställde genom brutto- eller nettolöneavdrag.

Med hjälp av en personalbilspolicy tydliggör du vilka riktlinjer som gäller vid innehav av personalbil.

Specifikation

  • Personalbilspolicy 2024
  • 4544
  • 1,25
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider