Personalkostnadsbudget tvåårig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en personalkostnadsbudget över två år.

Budgeten hanterar tolv olika grupper av kollektivanställda och 16 olika tjänstemannagrupper. Sista raden i budgeten ger dig budgeterat belopp motsvarande raden personalkostnader i en kostnadsslagsindelad årsredovisning, dvs. budgeten sammanställer budgeterade värden för kontogrupperna 70 t.o.m. 76 enligt BAS.

I dokumentet finns ett inmatningblad för t.ex. kostnader rörande kollektivanställda och företagsledning samt ett sammanställningsblad.

Specifikation

  • Personalkostnadsbudget tvåårig 2024
  • 654
  • 1,51
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider