Personalregister 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett personalregister över de anställda i företaget. Med ett personalregister får du en god överblick över de anställda vad gäller exempelvis kontaktinformation, anställningsdatum och befattning.

I DokuMeras personalregister finns även möjlighet att fylla i uppgifter om de anställdas fackliga anslutning och i så fall till vilket fackförbund. Detta kan vara viktigt för dig som arbetsgivare eller arbetsgivarrepresentant att känna till, särskilt om företaget inte är bundet till något kollektivavtal, för att kunna uppfylla din informationsskyldighet och förhandlingsskyldighet enligt MBL.

Personalregistret är en lista som kan komma till användning i företaget för olika behov och kan också kompletteras med anhöriglista medarbetare (id 1941) om det finns ett behov av att komma i kontakt med en anhörig vid sjukdom eller olycka.

Du väljer själv om du vill upprätta en lista för hela företaget eller om du vill göra det avdelningsvis.

Specifikation

  • Personalregister 2024
  • 4497
  • 1,34
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider