Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal på engelska.

Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, t.ex. en IT-leverantör. När en personuppgiftsansvarig ska anlita ett personuppgiftsbiträde är det viktigt att ett avtal upprättas.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ta hjälp av DokuMeras mall Personuppgiftsbiträdesavtal när du skriver ditt avtal.

Specifikation

  • Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2024
  • 4878
  • 1,18
  • 9
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider