Platsannonsmanus 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett manus på en platsannons som ska publiceras i tidning eller på internet.

Vid författandet av en bra annons är det viktigt att utforma den på ett bra och strukturerat sätt så att du får relevanta kandidater med rätt kunskaper.

Tänk på att du behöver informera de sökande om hur deras personuppgifter behandlas. Det ska de sökande informeras om innan de lämnar in sina ansökningar. För att efterleva reglerna om personuppgiftshantering är det därför viktigt att följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Med hjälp av detta manus för en platsannons kan du utarbeta en rad platsannonser till olika befattningar. Eftersom den har formen av ett exempel är det inriktat på ett visst yrke, men den ger dig en bra ledning i hur du ska arbeta med just platsannonser som passar för ditt företag. Vidare kan mallen enkelt modifieras genom att du lägger till eller tar bort formuleringar, allt efter vilka behov företaget har.

Specifikation

  • Platsannonsmanus 2024
  • 2113
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider