Policy avseende uppfinning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om arbetstagares uppfinningar.

Policyn behandlar främst vad som ska gälla när en arbetstagare har gjort en uppfinning och hur detta ska anmälas till arbetsgivaren. Av policyn framgår också vilken ersättning som ska utgå och hur denna ska beräknas med hänsyn till olika faktorer. Ta hjälp av dokumentet Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) med ID 4077 för att göra anmälan.

Policyn beskriver även företagets syn på uppfinningar och hur innovation uppmuntras inom företaget. DokuMera har även andra mallar rörande uppfinningar som arbetstagare har gjort. Dessa mallar bör användas tillsammans med denna mall.

Specifikation

  • Policy avseende uppfinning 2024
  • 4078
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider