Policy för affärsetiska principer 2024

Denna mall är till för dig som ska upprätta en policy för affärsetiska principer.

Syftet med en policy för affärsetiskiska principer är att dra upp riktlinjer för hur företagets medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Affärsetik är ett samlat beteende ett företag håller sig till i sin dagliga kontakt med omvärlden. God affärsetik är att genom att uppträdda ärligt och rättvist bygga förtroendefulla relationer med leverantörer, samarbetspartner, kunder och andra intressenter. God affärsetik är även att ha gott omdöme i affärsrelationer och att förebygga risker.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för affärsetiska principer så är en stor del av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Policy för affärsetiska principer 2024
  • 4824
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider