Policy för attestinstruktion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för attestinstruktion.

Med attestförfarande avses, att den som attesterar en utgift eller transaktion med sin signatur försäkrar att den är förenlig med företagets verksamhet, att den är förankrad i budget eller att behörigt beslut finns om budgettillägg, att den är granskad och kontrollerad. Attest innebär således att intyga att kontroll av ekonomiska händelser utförs utan anmärkning.

Mallen är enkel att anpassa efter företagets egna krav och önskemål.

Specifikation

  • Policy för attestinstruktion 2024
  • 5420
  • 1,13
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider