Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy på engelska för dina anställda beträffande hur du behandlar deras personuppgifter.

Det ställs särskilda krav på dig som hanterar personuppgifter. Dataskyddsförordningen innebär att du som personuppgiftsansvarig måste informera de registrerade om behandlingen. Detta gäller även dem som är anställda i din verksamhet. Informationen kan med fördel lämnas i en policy. Observera att denna policy endast är avsedd för internt bruk, och därför inte behöver läggas upp på webbplatsens webbplats eller i övrigt behöver användas för externa kontakter såsom kunder m.m.

Ta hjälp av denna mall när du utformar din policy för dina anställda.

Specifikation

  • Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2024
  • 4996
  • 1,18
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider