Policy för bisyssla 2024

Denna mall från DokuMera är en mall som hjälper dig som arbetsgivare eller företrädare för en arbetsgivare att upprätta en policy för bisyssla.

En bisyssla är något som den anställde ägnar sig åt vid sidan av sin anställning men som inte kan sägas falla inom ramen för privatlivets sfär. Om en bisyssla är tillåten eller ej regleras i LOA (lagen om offentlig anställning) för offentligt anställda och genom avtal för privatanställda. Arbetsgivaren är skyldig att informera de anställda om vilka regler som gäller kring bisysslor. Detta görs lämpligen med hjälp av en policy. Om arbetsgivaren begär det är du som arbetstagare skyldig att anmäla att du har en bisyssla. Det är sedan upp till arbetsgivaren att bedöma om din bisyssla är förenlig med din anställning eller inte.

För anställda inom privata bolag kan som sagt frågan om bisysslor regleras genom avtal (kollektivavtal och anställningsavtal). Som anställd lyder du förstås även under lojalitetsplikten som gäller oavsett om det står uttalat i ditt anställningsavtal eller ej. Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren inte får göra något som kan leda till skada för arbetsgivaren. En bisyssla skulle kunna ses som ett brott mot lojalitetsplikten om den till exempel konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

Specifikation

  • Policy för bisyssla 2024
  • 4538
  • 1,24
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider