Policy för distansarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en policy för distansarbete i ditt företag.

På grund av att vårt samhälle blir allt mer mobilt blir det vanligare och vanligare att arbetsgivare låter sina medarbetare arbeta på distans. För att klargöra för medarbetarna vilka riktlinjer som gäller vid distansarbete är det viktigt att upprätta en policy för detta. DokuMeras policy för distansarbete tar bland annat upp punkter som arbetsmiljö, omfattning och ansvar.

Ta hjälp av mallen Policy för distansarbete så är en stor del av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Policy för distansarbete 2024
  • 4560
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider