Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2024

Denna mall hjälper dig att upprätta en policy för god hygien på arbetsplatsen.

En god hygien på arbetsplatsen är a och o för att förhindra smittspridning och sjukdomsfall. Det gäller särskilt på platser där många människor rör sig, eftersom bakterier och virus enklare sprids i sådana miljöer. Med hjälp av gemensamma regler på arbetsplatsen är det enklare att hålla rent och fräscht, och genom enkla åtgärder är det möjligt att minska smittspridningen och antalet sjukdomsfall.

Syftet med en policy för god hygien på arbetsplatsen är att minska smittspridning och antalet sjukdomsfall som orsakas på grund av bristande hygien.

Specifikation

  • Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2024
  • 5183
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider