Policy för mobil databehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för mobil databehandling.

Portabel IT-utrustning, såsom smarta telefoner och laptops, är viktiga verktyg för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Användning av sådan utrustning medför emellertid säkerhetsrisker, vilket innebär att obehörig åtkomst till företagets informationstillgångar och IT-infrastruktur kan ske om inte adekvata skyddsåtgärder vidtas. Varje företag bör sträva efter att ha kontroll över sina informationstillgångar, oavsett vem som äger utrustningen som informationen finns lagrad på eller som har möjlighet att tillgängliggöra den.

Den här policyn innehåller riktlinjer för mobil databehandling och mobil utrustning, vare sig utrustningen ägs av företaget eller användaren själv. I policyn regleras frågor om användning, behörighet, hantering och säkerhet av portabel IT-utrustning. Genom policyn förväntas företagets medarbetare bli medvetna om de säkerhetsrisker som är förenade med användning av portabel IT-utrustning.

Specifikation

  • Policy för mobil databehandling 2024
  • 5048
  • 1,16
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider