Policy för munskydd på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för mun- eller andningsskydd på arbetsplatsen.

I ljuset av coronapandemin har allt fler börjat använda mun- eller andningsskydd, och på en del arbetsplatser kan det vara motiverat att arbetstagarna bär sådant skydd. Med hjälp av den här policyn kan du upprätta en policy för mun- eller andningsskydd för din arbetsplats.

Specifikation

  • Policy för munskydd på arbetsplatsen 2024
  • 5226
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider