Policy för förslagsverksamhet 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för förslagsverksamhet.

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft förutsätter en ständig utveckling inom alla funktioner och på alla nivåer i företaget. Det ligger i alla parters intresse att medverka till ett så kreativt och utvecklande arbetsklimat som möjligt i företaget.

Även om stora delar av idéutvecklingen måste ske inom ramen för den ordinarie organisationen och inom ramen för många anställdas arbetsuppgifter, är det därutöver angeläget att alla anställda ges möjlighet att komma med förslag som utvecklar företaget.

Möjlighet att medverka med idéer och förslag i företagets verksamhet har också stor betydelse för den anställdes egen utveckling. Därför har det i företaget betonats att tillvaratagande av medarbetarnas engagemang och kunskap är viktiga inslag i utvecklingsarbetet.

Ladda ner DokuMeras mall Policy för förslagsverksamhet så har du något att utgå ifrån när du skriver en policy för ditt företag.

Specifikation

  • Policy för förslagsverksamhet 2024
  • 4701
  • 1,19
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider