Policy för hund på arbetsplatsen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för hund på arbetsplatsen.

Det förekommer att arbetstagare, av olika orsaker, vill ta med sin hund eller sitt pälsdjur till arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som ska bedöma tillåtligheten i detta; dels med hänsyn till arbetstagarens behov av att få ta med sitt djur till arbetsplatsen och dels med hänsyn till övriga medarbetare på arbetsplatsen. I syfte att bringa klarhet i frågan om tillåtligheten för arbetstagare att ta med hundar och andra pälsdjur till arbetsplatsen kan du som arbetsgivare upprätta denna policy.

Specifikation

  • Policy för hund på arbetsplatsen 2024
  • 5350
  • 1,14
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider