Policy för kreditkort 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anta en kreditkortspolicy för ditt företag.

En kreditkortspolicy används för kreditkort som företaget förser de anställda med. Policyn reglerar vilka som ska ges kreditkort och vilka utgifter de ska användas till, t.ex. vilka utlägg som får göras, hur dessa ska redovisas och vad som gäller för återbetalning. Genom att anta en skriftlig policy rörande kreditkorten kan oklarheter undanröjas, kostnader hållas nere och komplikationer undvikas.

Mallen är en komplett kreditkortspolicy och innehåller de regler som generellt gäller på de flesta företag som har antagit en uttrycklig policy vad gäller kreditkort. Om du finner det lämpligare att anta andra riktlinjer kan du enkelt anpassa mallen till ditt företags syn genom att ändra ett fåtal punkter i policyn.

Specifikation

  • Policy för kreditkort 2024
  • 4340
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider