Policy för lagringsminimering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för lagringsminimering.

Enligt dataskyddsförordningen är det inte tillåtet att spara personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt. Det är inte heller tillåtet att samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt sett till ändamålet. Detta följer av de grundläggande principerna för all personuppgiftsbehandling, bland annat principen om lagringsminimering.

Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en policy för hur lagringstider för olika typer av personuppgifter ska bestämmas, vem som ansvarar för hanteringen, hur länge olika personuppgifter ska lagras m.m.

Observera att de tidsfrister som framgår av mallen endast är förslag och inte nödvändigtvis behöver vara korrekta i ditt fall. Du måste alltid göra en självständig bedömning för de personuppgifter du behandlar.

Specifikation

  • Policy för lagringsminimering 2024
  • 5142
  • 1,15
  • 11
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider