Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor.

Företagens hållbarhetsarbete blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Det finns mycket att vinna på att se över företagets rutiner och riktlinjer för resande, exempelvis till och från möten. Med hjälp av den här mallen kan du reglera vilka transportsätt som ska gälla i företaget och under vilka förutsättningar. Mallen är enkel att anpassa efter de omständigheter och behov som gäller i just ditt fall.

Ta gärna del av DokuMeras mall Resepolicy (ID 4286). Mallarna kan användas separat, men kan även slås samman till en enhetlig policy.

Specifikation

  • Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2024
  • 5121
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider