Policy första hjälpen och krisstöd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Första hjälpen och krisstöd” ska första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Föreskrifterna gäller för all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Av föreskrifterna följer även att det på varje arbetsställe ska finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd i den utsträckning som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

Med hjälp av denna policy kan du enkelt uppfylla dina skyldigheter enligt föreskrifterna. Mallen kan enkelt anpassas efter riskerna och förutsättningarna i din verksamhet.

Specifikation

  • Policy första hjälpen och krisstöd 2024
  • 5032
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider