Policy om åtkomstkontroll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om åtkomstkontroll till företagets informationstillgångar.

Utgångspunkten bör vara att anställda endast ska ha åtkomst till de informationstillgångar som behövs för att de ska kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter. Genom åtkomstkontroll minskar risken för obehörig åtkomst, vilket främjar företagets skydd för sina informationstillgångar.

Genom riktlinjer och rutiner för hur åtkomst till nätverk och andra informationstillgångar ska ges och hanteras minskar riskerna för obehörig åtkomst samt obehörigt röjande och förlust av känslig och verksamhetskritisk information.

Med hjälp av denna policy kan du skydda känslig och konfidentiell information som tillhör företaget genom att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till företagets nätverk och andra informationstillgångar.

Specifikation

  • Policy om åtkomstkontroll 2024
  • 5045
  • 1,16
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider