Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om hur din verksamhet jobbar för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, även kallad APO, definieras som lättare eller vanlig psykisk hälsa och i begreppet ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mellan arbete och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i privatlivet och arbetet som ligger bakom den psykiska ohälsan.

Ta hjälp av denna policy för att ge vägledning och regler för att kartlägga, förebygga, motverka och hantera arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Specifikation

  • Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2024
  • 4861
  • 1,18
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider