Policy om fjärranslutning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om fjärranslutning till företagets nätverk.

Med fjärranslutning avses möjligheten att nå företagets nätverk och informationstillgångar från en extern anslutning, dvs. på annat sätt än genom företagets nätverk. Fjärranslutning kan vara av stor betydelse för att företagets anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även i situationer när de inte befinner sig på arbetsplatsen.

Fjärranslutning medför emellertid säkerhetsrisker eftersom externa anslutningsmöjligheter kan vara mindre säkra än företagets. Skador som kan uppstå innefattar bland annat förlust av känslig information, företagshemligheter och immateriella tillgångar, skada av varumärke och skada på interna system.

Med stöd av rutiner och riktlinjer i en policy kan du höja säkerheten i samband med medarbetares fjärranslutning till företagets nätverk. Policyn är tillämplig på all fjärranslutning oavsett om anslutningen sker från företagsägd eller privatägd utrustning.

Specifikation

  • Policy om fjärranslutning 2024
  • 5049
  • 1,16
  • 2
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider