Policy om krypteringsåtgärder 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om krypteringsåtgärder.

Med kryptering avses tillvägagångssättet att översätta information till annan form eller kod så att endast personer med tillgång till åtkomstnycklar (krypteringsnycklar) eller lösenord har tillgång till informationen.

För att upprätthålla säkerheten och förhindra behandling som bryter mot dataskyddsförordningen ska du som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde utvärdera riskerna med den behandling av personuppgifter som sker och vidta åtgärder, såsom kryptering, för att minska dem. Åtgärderna ska säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet, med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ av personuppgifter som ska skyddas. När det är lämpligt ska krypteringsåtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Specifikation

  • Policy om krypteringsåtgärder 2024
  • 5051
  • 1,16
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider