Policy om rent skrivbord och ren skärm 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om rent skrivbord och ren skärm på arbetsplatsen.

Det är viktigt att skydda företagets informationstillgångar. Det är inte ovanligt att känslig information ligger framme på skrivbord och andra arbetsytor. Det är heller inte ovanligt att dataskärmar lämnas obevakade och utan krav på lösenord för åtkomst. Detta utgör risker för företagets informationstillgångar som riskerar att komma bort, förstöras och röjas för obehöriga. Genom att upprätta riktlinjer för hur informationstillgångar ska hanteras på skrivbord, arbetsytor och datorskärmar ökar du sannolikheten för att dina informationstillgångar skyddas och används för legitima ändamål.

Ta del av vår policy för att öka säkerheten för dina tillgångar. Mallen kan enkelt anpassas efter de omständigheter och krav på säkerhet som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Policy om rent skrivbord och ren skärm 2024
  • 5036
  • 1,16
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider