Policy stöd ideella organisationer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en policy för företagets stöd till ideella organisationer.

Denna policy definierar företagets förhållningssätt vad gäller stöd och bidrag till ideella ändamål såsom föreningar, organisationer och liknande. Stödpolicyn betraktas som en integrerad del av företagets intressen och avspeglar dess värderingar. Genom denna kan företaget framhäva sin ståndpunkt samt i övrigt skapa fördelar genom positiv association med företagsnamnet.

Policyn behandlar inte sponsring, som har en egen policymall.

Specifikation

  • Policy stöd ideella organisationer 2024
  • 2626
  • 1,35
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider