Pressmeddelandeexempel 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av ett pressmeddelande om företagets varor och/eller tjänster eller något annat som bedöms lämpligt att kommunicera ut via ett pressmeddelande.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration och visa uppbyggnaden av ett pressmeddelande. Det är även möjligt att använda dokumentmallen vid upprättandet av ett nytt pressmeddelande genom att aktualisera innehållet och använda förinställd formatering. Dessutom är det möjligt att infoga ditt företags logotyp i dokumentmallen.

Specifikation

  • Pressmeddelandeexempel 2024
  • 1446
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider