Prissättning utifrån påläggskrav 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta pris och beräkna vinstmarginal utifrån ett inköpspris från leverantör och ett påläggskrav som du själv enkelt väljer.

Vinstmarginalen visar hur stor andel eller hur många kronor av varje såld vara eller tjänst som blir vinst i bolaget efter att kostnader har dragits av. Påläggskravet är summan av de kostnader som är förenade med varan eller tjänsten samt ägarens krav på vinst per såld vara eller tjänst. Denna mall består av en kalkyl som räknar vilken prissättning ett visst påläggskrav resulterar i. Kalkylen tar även hänsyn till moms i beräkningen. Vinstmarginalen visas sedan både i procent och i kronor för varje såld vara eller tjänst.

Specifikation

  • Prissättning utifrån påläggskrav 2024
  • 611
  • 1,34
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider