Processbeskrivning fusion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vilka åtgärder som behöver vidtas i samband med en fusion.

En fusion kan vara en komplicerad process. Utöver de rent juridiska aspekterna av en fusion finns det också mycket annat att tänka på, såsom att informera anställda, kunder och leverantörer om förändringar samt ta ställning till hur ledande positioner ska fördelas. Den här processbeskrivningen tar upp förslag på både juridiska och praktiska åtgärder som ska och/eller kan behöva vidtas i samband med en fusion. Mallen ger förslag på i vilken ordning de olika stegen kan genomföras.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om fusion.

Specifikation

  • Processbeskrivning fusion 2024
  • 5054
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider