Processbeskrivning organisatorisk och social arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att förstå i vilken ordning du kan arbeta med dina skyldigheter enligt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Varje arbetsgivare ska arbeta med frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Reglerna kan sägas förtydliga de övergripande arbetsmiljökrav som framgår av arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av den här processbeskrivningen kan du se i vilken ordning du förslagsvis kan arbeta med dina skyldigheter som arbetsgivare.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Specifikation

  • Processbeskrivning organisatorisk och social arbetsmiljö 2024
  • 5055
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider