Processbeskrivning sexuella trakasserier 2024

Denna mall från DokuMera innehåller ett flödesschema som på ett enkelt sätt ger dig en överblick över hur du kan arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Med hjälp av dokumentet utrönar du enkelt i vilken ordning du kan arbeta för att leva upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i fråga om sexuella trakasserier. Detta kan ibland vara komplicerat, varför vi även rekommenderar dig att ta hjälp av DokuMeras övriga mallar gällande aktiva åtgärder och sexuella trakasserier. Av mallen kan du även utläsa vilka mallar du kan ha nytta av i samband med genomförandet av varje steg i processen.

Specifikation

  • Processbeskrivning sexuella trakasserier 2024
  • 4818
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider