Processbeskrivning stresshantering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalchef eller annan person med personalansvar, att få vägledning i de viktigaste stegen för att bedriva stressförebyggande och stressreducerande arbete inom företaget.

Stress på arbetsplatsen kan inverka menligt på företagets anställda och därigenom på företagets verksamhet. Denna processbeskrivning hjälper dig bl.a. att formulera mål, skapa en handlingsplan och upprätta en stresspolicy.

Specifikation

  • Processbeskrivning stresshantering 2024
  • 3248
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider