Produkter och priser 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över hela eller delar av ett företags produktsortiment/produktportfölj, bestående av varor och/eller tjänster.

Denna mall består av en förteckning som är färdig att fylla i. Det finns utrymme att hantera upp till 12 produkter, med produktnr, namn, beskrivning, pris och kommentarer.

Specifikation

  • Produkter och priser 2024
  • 1362
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider