Produktgaranti - Konsument 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som företagare att upprätta en produktgaranti i förhållande till en konsument.

Produktgarantier är vanligt förekommande och syftar till att säkerställa att en viss produkt lever upp till vissa särskilda minimikrav. Oftast avser en garanti en produkts hållbarhet eller livslängd.

Det finns inte någon lagstadgad rätt att få en garanti. Du kan därför med hjälp av mallen utforma produktgarantin så att den passar för just dig och din produkt. Tänk på att en garanti inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter. Du kan därför inte med stöd av produktgarantin försämra de rättigheter som konsumenten tillförsäkras enligt lag.

Specifikation

  • Produktgaranti - Konsument 2024
  • 4817
  • 1,18
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider