Produkt- marknadsmatris 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en produkt- /marknadsmatris för upp till sex olika produkter eller produktgrupper och tio olika delmarknader.

En produkt-/marknadsmatris, på engelska product market certainty matrix, är ett praktiskt sätt för ett företag att sortera företagets produkter med hänsyn till marknadsandelar, volym och lönsamhet. Matrisen ger sedan ett underlag för att fortlöpande kunna följa utvecklingen av marknadssegment och produkter.

Denna mall består av en matris samt en instruktion som beskriver hur matrisen ska fyllas i. Matriserna utvisar sedan på ett överskådligt sätt vad företaget har för marknadsandel med respektive produkt/produktgrupp på respektive delmarknad.

Specifikation

  • Produkt- marknadsmatris 2024
  • 1177
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider