Proformafaktura 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en proformafaktura.

En proformafaktura använder du när du ska tulldeklarera en vara. Du måste då vara beredd på att presentera styrkande handlingar. Styrkande handlingar är dokument (till exempel faktura, importtillstånd/licens eller exporttillstånd/licens) som visar att uppgifterna i din tulldeklaration är riktiga.

En proformafaktura använder du för leveranser som du inte betalar eller tar betalt för, t.ex. ersättnings- och garantivaror, prover, reklamföremål, gåvor, returvaror samt reklamtrycksalster. Vanligast är att man använder den vid import och export av varor. Mallen som DokuMera har upprättat kan enkelt användas för dessa ändamål.

Specifikation

  • Proformafaktura 2024
  • 4505
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider