Projektavtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett avtal om projektsamarbete på engelska (project agreement), dvs. ett avtal mellan företag som avser att samarbeta i ett visst projekt.

Vid företagssamarbete i projektform sätter projektavtalet ramarna. Det reglerar tiden för och omfattningen av samarbetet mellan parterna. Det är därför viktigt att projektsamarbetet har sin grund i ett välutformat avtal så att alla överenskommelser gällande projektets viktiga delar ingås skriftligen. På så vis skapas klarhet kring respektive parts skyldigheter, vilket förebygger framtida problem och missförstånd.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Projektavtal Engelsk 2024
  • 4284
  • 1,31
  • 5
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider