Projektbudget 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en projektaktivitetsbudget som utvisar ett totalt belopp utifrån beräknade utgifter och inkomster för upp till 10 olika aktiviteter eller delaktiviteter. Till varje budgetrad finns också möjlighet att kommentera hur de ingående beloppen räknats fram.

I en projektaktivitetsbudget planeras utgifter och inkomster utifrån ett projekts aktiviteter och budgeten kan även vara till hjälp då projektet senare ska utvärderas.

Specifikation

  • Projektbudget 2024
  • 1126
  • 1,48
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider