Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en projektplan avseende verksamhetens anpassning till dataskyddsförordningen.

Den som avser att efterleva dataskyddsförordningen kan behöva vidta stora förändringar i verksamheten. Dokument kan behöva upprättas eller revideras liksom arbetssätt och säkerhet. Listan på åtgärder som kan behöva vidtas kan göras lång. En projektplan avseende anpassning till dataskyddsförordningen kan därför underlätta verksamhetens anpassning.

Projektplanen innehåller bland annat en lista på dokument som bör upprättas, mål, resultat, ansvarsfördelning och roller samt tidsplan.

Specifikation

  • Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2024
  • 5029
  • 1,17
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider