Checklista projektplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta fram en projektplan som projektet ska utgå från.

Projektledarens första uppgift är normalt att sätta sig in i projektuppdraget och ta fram en projektplan, som projektet utgår ifrån under hela projektförloppet. Projektplanen är ett levande dokument under hela projektförloppet och används alltså inte enbart under planeringen av ett projekt.

När du skriver projektplanen bör du alltid se till att följande områden finns med: - Bakgrundsbeskrivning till uppdraget - Syfte och mål med projektet - Omfattning och delmoment - Avgränsningar - Tidsplan/etappindelning - Projektorganisationen

Specifikation

  • Checklista projektplan 2024
  • 4222
  • 1,30
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider