Projektrisker 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de risker som kan påverka företagets projekt, om de inträffar. Sådana oönskade händelser eller serie av händelser kan bero på misslyckade eller icke ändamålsenliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

En risk är möjligheten att en händelse eller ett förhållande, om den eller det inträffar, får ett negativt inflytande på ett projekt.

Du arbetar dig förslagsvis igenom riskområdet genom att identifiera risker, det vill säga tillstånd eller händelser som kan hota och skada projektet. För varje identifierad risk bedömer du sedan sannolikheten att detta inträffar samt värderar hur allvarliga konsekvenser detta kan medföra för projektet. Du får då ett värde för den praktiska risken.

Specifikation

  • Projektrisker 2024
  • 4219
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider