Proprieborgen av företag (Tidsbegränsad) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om tidsbegränsad proprieborgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser. Att en borgensförbindelse är tidsbegränsad innebär att fordringar som ska göras gällande mot borgensmannen måste meddelas inom en viss tid eller visst datum.

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen och innebär att borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". I fråga om proprieborgen kan fordringsägaren, eller borgenären, därför kräva vem han eller hon vill av borgensmannen eller låntagaren på betalning.

Specifikation

  • Proprieborgen av företag (Tidsbegränsad) 2024
  • 4102
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider