Protokoll arbetsplatsträff 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska skriva protokoll under en arbetsplatsträff.

Arbetsplatsträffar (även kallat arbetsplatsmöten) ska dokumenteras skriftligt i protokoll, sammanställningar och eventuella utredningar. Protokollet ska ange vad som ska göras, vem som är ansvarig, när besluten ska vara genomförda och hur resurser fördelas. Samtliga medarbetare ska ha tillgång till dokumentationen. Ansvarig chef ansvarar för att protokoll och annan dokumentation upprättas och görs tillgänglig.

Ta hjälp av DokuMeras mall Protokoll arbetsplatsträff så har du strukturen klar och sparar massor med tid.

Specifikation

  • Protokoll arbetsplatsträff 2024
  • 4664
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider