Protokoll beslut om övertagande av firma 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll där beslut om att aktiebolaget ska överta en enskild firma ska fattas.

Styrelsen i ett aktiebolag är skyldig att föra protokoll under sina sammanträden. Styrelsens beslut ska antecknas i protokollet. Detta stadgas i 8 kap. 24 § aktiebolagslagen. Eventuella ledamöter som är emot ett beslut som fattas har rätt att få detta nedtecknat i protokollet.

Denna mall består av ett protokoll som enkelt kan kompletteras med egna uppgifter. Detta protokoll är utformat för att mallarna Överlåtelseavtal EF till AB (4419), Förteckning över verksamhetens tillgångar, skulder och obeskattade reserver (4422) samt Skuldebrev övertagande av firma (4421) ska användas som bilagor till protokollet.

Specifikation

  • Protokoll beslut om övertagande av firma 2024
  • 4420
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider