Protokoll brandskyddskontroll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid kontroll av brandskyddet på ditt företag.

Brandskyddskontrollprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd brandskyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd branskyddsansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje kontrolltillfälle som ger en överblick över vilka brister som finns i brandskyddsutrustningen, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

Specifikation

  • Protokoll brandskyddskontroll 2024
  • 1528
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider