Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för ett privat aktiebolags årsstämma där besluten fattats per capsulam, dvs. utan formenligt sammanträde.

Vid bolagsstämmobeslut per capsulam gäller följande: - det ska det skrivas in att beslutet har fattats per capsulam

- protokollet ska skrivas under av samtliga aktieägare

- en förteckning av aktieägare och antalet aktier ska bifogas protokollet

- ordförande, protokollförare och justerare behöver inte utses

Om det finns olika datum vid underskrifterna anses besluten vara fattade vid det senaste datumet.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på årsstämman i ett privat aktiebolag där besluten ska fattas per capsulam.

Specifikation

  • Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2024
  • 5189
  • 1,15
  • 3
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider