Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte angående beslut om firmateckning.

Ett skriftligt och numrerat protokoll måste enligt aktiebolagslagen föras över mötet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt en styrelsemedlem.

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, dvs. underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter m.m.) i företagets namn. Vid enskild firmateckning kan en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid kollektiv firmateckning måste två eller fler personer underteckna.

Specifikation

  • Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2024
  • 3905
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider